صندوق ورودی مشترک

صندوق ورودی مشترک برای تیم شما

تمام مکالمات مشتریان خود را در یک مکان نظارت و مدیریت کنید. وقتی لازم است چت بات هوش مصنوعی خود را بگیرید. مکالمات را به اعضای تیم خود اختصاص دهید

همه در یک مکان

صندوق ورودی مشترک هوشمند

نظارت، مدیریت، اختصاص مکالمات و بیشتر

1
تمام مکالمات شما در یک مکان
تمام مکالمات مشتریان خود را در یک مکان نظارت و مدیریت کنید
2
انتقال به انسان
هنگامی که لازم است، چت بات هوش مصنوعی خود را بگیرید
3
همکاری تیمی
مکالمات را به اعضای تیم خود اختصاص دهید.
4
پاسخ های هوش مصنوعی
حتی زمانی که شما مکالمه را به دست می گیرید، هوش مصنوعی ما به شما کمک می کند پاسخ کامل را تهیه کنید.
Logo

همین حالاموچت خودتون رو بسازید

موچت قراره هوش مصنوعی رو وارد کسب و کارها بکنه، تا شما بتونید بی دغدغه برای نسل آینده تکنولوژی آماده باشید. همین امروز نسخه هوش مصنوعی خودتون و یا کسب و کارتون رو بسازید.